Bez kategorii

Kinoteatr RONDO w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

O SKiL:

Działalność Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych ma na celu upowszechnianie kultury filmowej w szczególności poprzez rozpowszechnianie w kinach Sieci filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej adresowanej do młodej widowni kin. Strukturę Sieci tworzą kina, które zobowiązały się do realizowania programu SKSiL w umowach zawartych z operatorem Sieci – Filmoteką Narodową- Instytutem Audiowizualnym (FINA), która w zamian wspiera finansowo działalność programową kin oraz ułatwia im dostęp do pożądanego – z punktu widzenia programu Sieci – repertuaru kinowego. Program Sieci jest finansowany ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Szczegółowe założenia organizacyjne i programowe Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych zostały określone w Regulaminie SKSiL.

Kinoteatr RONDO obecnie kwalifikuje się jako kino lokalne.